Per Erik Rastad: Kongsvinger festning. En kort historisk innføring

Hefte 48 sider.
Ny ajourført utgave 2024.

kr 75

Produktet kan også kjøpes på Kongsvinger festning i muséets åpningstider. Se åpningstider her