Kontaktinformasjon

Vil du støtte Kongsvinger Festning? Alle som støtter vårt formål, kan bli medlem av Kongsvinger Festnings Venner mot å betale den fastsatte årskontingenten

Besøksadresse
Kongsvinger festning,
festningsmuseet i dets åpningstider.
2213 Kongsvinger

Kontakt:
Telefon  +47 909 19 200
E-post    brev@festningsvenn.no

Post
Leder: Vidar Borge, Eiler Baanrudsvei 6, 2212 Kongsvinger
Sekretær: Erik Fagernes, e-post: eri-fag@online.no    
Kasserer: Erik Haug, e-post: er.haug@online.no

Eksterne linker