Tursti rundt Kongsvinger Festning

Velkommen til en fin tur rundt Kongsvinger Festning

Den nye turveien fra Vollgata inn til skansen Prins Fredrik
Den nye turveien fra Vollgata inn til Prins Fredrik

Forsvarsbygg, Nasjonale festningsverk, ønsket i 2014 å etablere en kultursti ved Kongsvinger Festning.

Kongsvinger kommune, Gamle Øvrebyen Vel og Kongsvinger Festnings Venner ble alle enige om å støtte hverandre for å få dette gjennomført. Ett forprosjekt, finansiert av Forsvarsbygg og Kongsvinger kommune, ble i 2014 utarbeidet av Topos Arkitektur og Design AS. Kulturstien skulle anlegges som en tursti i skogsområdene på nedsiden av glacisene fra Vollgata ved Skjæret i nordvest til Kornmagasinet ved Gyldenborg i sør. Turstien skulle i utgangspunktet følge den eksisterende turstien gjennom området. Belysning langs stien ble ikke godkjent av kulturminneavdelingen i Forsvarsbygg.

Rapporten skulle videre danne grunnlaget for formelle godkjenninger og søknader om finansiering. Kostnadsrammen var ca. kr 650.000.

Kongsvinger Festnings Venner søkte i 2016 om finansiell støtte fra flere stiftelser, men uten resultat. I 2019 ble det igjen søkt om støtte fra Gjensidigestiftelsen til prosjektet, og søknaden ble innvilget med kr 500 000. De resterende midlene, kr 150 000, ble så skaffet gjennom Forsvarsbygg og Kongsvinger Festnings Venner.

Anleggsarbeidene startet opp høsten 2019 og ble ferdigstilt våren 2021. Arbeidet er gjennomført av Solør Videregående Skole, avd. Våler, ved linjen for anleggsteknikk.

Det er anlagt tre rasteplasser med benker langs stien, og to store informasjonsskilt skal monteres ved øvre parkeringsplass Ytre vakt og Kornmagasinet. I tillegg blir det skiltet inn til og ved skansene; «Prins Fredriks batteri», «Norske Löve», «Se til Høire» og «Prins Christian August». Skilting var ikke en del av prosjektet, men her har Forsvarsbygg i ettertid søkt om kr 100.000. Det store oversiktsbilde øverst i artikkelen blir sommeren 2022 montert på parkeringsplassene oppe ved ved Ytre Krutthus/Ytre Vakt og nede ved Kornmagasinet

Unifil monumentet står ved grusveien opp fra Vollgata mot øvre parkeringsplass ved siden av skansen Prins Christian August

Unifil monumentet til minne om de som har gjort en innsats
for Norge i FN tjeneste

Biologisk Mangfold

Kongsvinger Festning har en plassering som gjør området svært godt egnet for mange dyr, sopp og planter. Gjennom området går en stripe med den kalkholdige bergarten grønnstein. Dette gjør at jorda gir mye mer næring enn det som er vanlig i Solør og Odalen, og her kan du finne et rikt utvalg av både trær, blomster, fugler, sopp, amfibier og pattedyr. Kongsvinger Festnings Venner har utgitt et hefte, «Biologisk Mangfold», som gir en utfyllende beskrivelse i både tekst og bilder. Heftet «Biologisk Mangfold» kan kjøpes i Festningsmuseets resepsjon eller ved å klikke her!

Her kan du finne trær som:

 • Alm
 • Ask
 • Lønn
 • Hestekastanje.

Blomster som:

 • Blåveis
 • Markjordbær
 • Kattefot
 • Karve
 • Humle
 • Blåklokke
 • Marikåper
 • Nesle
 • Ryllik
 • Kongslys
 • Smalkjempe
 • Storkenebb
 • Perikum
 • Småbergknapp
 • Hvitbergknapp
 • Reinfann
 • Malurt
 • Hurdalsrosa
 • Olavsskjegg etc.

Sopp til å bevare ilden:

 • Knuskkjuke
 • Ildkjuke
 • Knivkjuke.

Fugler som:

 • Kaie (Festningsfugl)
 • Kjøttmeis
 • Blåmeis
 • Granmeis
 • Linerle
 • Bokfink
 • Bjørkefink
 • Løvsanger
 • Gransanger
 • Bøksanger
 • Svarthvit Fluesnapper
 • Rødstrupe
 • Svarttrost
 • Gråtrost
 • Flaggspett
 • Grønnspett
 • Vendehalsen
 • Perlugle etc.

Amfibier som:

 • Firfirsle
 • Hoggorm.

Pattedyr som:

 • Rådyr
 • Flaggermus

Samt flere typer sommerfugler.

Kongsvinger Festnings Venner har utgitt et hefte, «Biologisk Mangfold», som kan kjøpes i Festningsmuseet eller ved å klikke her