Velkommen til Kongsvinger Festnings Venner!

Guiding

Guiding på Kongsvinger festning administreres av Forsvarets Felles Tjenester (FFT) gjennom Forsvarets veteransenter Bæreia og utføres for enkeltpersoner og grupper.

Les mer »

Om venneforeningen

Foreningen formål er å delta i vernet og utviklingen av Kongsvinger festning og forskansene med dugnadsarbeid og økonomisk støtte til kommandantens og festningsforvalterens arbeid.

Les mer »

Museet

Festningsmuséet ligger i det gamle provianthuset fra 1682 og består av tre utstillinger over tre etasjer. Museet drives av Forsvarets Felles Tjenester (FFT) med Forsvarsmuseet som faglig ansvarlig. Museet ble åpnet i 1982 av kong Olav i forbindelse med festningens 300 års jubileum

Les mer »