Bli medlem i Kongsvinger Festnings Venner

Kongsvinger Festnings Venner: Vårt formål er nedfelt i vedtektenes § 1, her heter det:

Kongsvinger Festnings Venner har som formål å delta i vernet og utviklingen av Kongsvinger festning, herunder Vardefortet, Tråstad skanse og Norskansen. Dette gjør vi ved å gi økonomisk støtte og på andre måter støtte de tiltak som kommandanten og festningsforvalteren vil gjennomføre. Kongsvinger Festnings Venner kan også gjennomføre egne prosjekter.

Alle som støtter vårt formål, kan bli medlem av Kongsvinger Festnings Venner mot å betale den fastsatte årskontingenten. Årskontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet. Den er p. t. kr. 100,-

Lag, foreninger og bedrifter som ønsker å støtte foreningen, betaler en årlig  støttekontingent på kr. 500.-.

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet nedenfor.
Husk, alle felt med rød stjerne må fylles ut. Hvis du ikke får en automatisk bekreftelse i løpet av noen minutter, må du sjekke at alt er riktig fylt ut.

Bli medlem