Per Erik Rastad: Vakten ved Vinger. Kongsvinger festnings historie 1682 -1807.

455 sider.

kr 250

Produktet kan også kjøpes på Kongsvinger festning i muséets åpningstider. Se åpningstider her