Vinger kirke

Fra garnisonskirke til soknekirke 1699-1999. 
229 sider.

kr 100

Produktet kan også kjøpes på Kongsvinger festning i muséets åpningstider. Se åpningstider her