Sverre Kjeldstadli: Hjemmestyrkene. Hovedtrekk av den militære motstand under okkupasjonen.

490 sider.

kr 200

Produktet kan også kjøpes på Kongsvinger festning i muséets åpningstider. Se åpningstider her