Årsmøte i KFV 2020

Årsmøtet ble pga koronapandemien gjennomført via e-mail og post, med svarfrist 11. mai. Det kom inn 35 svar, og alle godkjente årsmeldingen. Resterende 135 medlemmer…