Årsmøte i KFV 2020

Årsmøtet ble pga koronapandemien gjennomført via e-mail og post, med svarfrist 11. mai. Det kom inn 35 svar, og alle godkjente årsmeldingen. Resterende 135 medlemmer har da svart blankt. Styret har på bakgrunn av dette besluttet at årsmøtet er gjennomført.

Klikk her for å se protokollen fra årsmøte 2020