Produkter

 Diverse produkter

Alnæs og Hagerud: Kongsvinger 1814: Grunnlovens Krigere                              
Boken omhandler de dramatiske hendelsene i 1814, og hvordan dette førte fram til en egen norsk grunnlov. 285 sider. Kr 350,- .

Alnæs og Hagerud: Kongsvingeravtalen 1809                                                      .
Boken omhandler spiren til norsk selvstendighet. 119 sider. Kr 100.-.

Brox: Heimevernet 50 år. 1946-1996. Kr 200.-

Festningsordbok. 30 sider. Kr. 30.-.

Forsvaret: Program for markeringen av 1905. Et vern for fred og frihet.
62 sider. Kr. 30.-.

Forsvarsmuseet: Brennpunkt Nord.
Værtjenestekrigen 1940-45. 112 sider. Kr. 50.-.

Forsvarets musikk: Ja, vi elsker.

CD. Kr 100

Føsker: Grensen er nådd.

Om flyktninger under krigen. Kr. 200.-

Gamst: Sankta Barbara og Barbarafeiringen.  
49 sider. Kr. 50.-.

Hamre: VAK. Noveller                                                                                                  
127 sider. Kr. 50.-.

Hefte: Flyktningeruta. Fra Oslo til svenskegrensen.
11 sider. Kr. 30.-.

Hefter:

Rastad: Kongsvinger festning. En kort historisk innføring
48 sider. Kr. 60.-.

• Gjerstadberget: De gode hjelperne – glimt fra grenselostrafikken 1940 – 45  
42 sider. Kr. 60.-.

• Rastad: Unionsoppløsningen 1905 
60 sider. Kr. 60.-.

• Biologisk mangfold på Kongsvinger festning
80 sider. Kr. 60.-.

• Ovlien: Kunstnere på Kongsvinger festning
Historien og profilene. 78 sider. Kr. 60.-.

Hansen: Kongsvingers historie 1682-1720. Festningen og Leiren
216 sider. Kr. 250.-.

Henriksen: Hjertet er sin egen soldat                                                  
Boken er en illustrert novellesamling av  med handling lagt til Kongsvinger festning under de dramatiske periodene 1808, 1905 og 1940. 70 sider. Kr 50.-

Kjelstadli: Hjemmestyrkene. Hovedtrekk av den militære motstand under okkupasjonen.  
490 sider. Kr. 350.-.  

Kongsvinger festning

Eldre hefte. Kr. 30.-

Kongsvinger museum: Katalog til jubileumsutstilling Erik Werenskiold
58 sider. Kr. 25.-.    

Kristensen: Militærtamburer.

Hefte med CD og trommesignaler. Kr 75.- 

Lundstein: Artilleriregiment nr. 2 1644-2002.
174 sider. Kr. 100.-.

Rastad: Eplekart er kjøretøy.                                                                                      
Om Ernst Engs dramatiske opplevelser under 2. verdenskrig. 120 sider. Kr. 100.-.

Rastad: Fra skarpskytterregiement til heimevern. Kongsvinger festnings historie 1814-1982.
319 sider. Kr. 250.-.

Rastad: Krigsårene 1807-1814. Kongsvinger festnings historie.
191 sider. Kr. 250.-.  

Rastad m.fl: Sju dramatiske år    
Fra ufredstider i Glåmdalsdistriktet 1807-14. 35 sider. Kr. 30.-.

Rastad: Vakten ved Vinger. Kongsvinger festnings historie 1682-1807.
455 sider. Kr. 250.-.

Rugtvedt: Jegerkorpset Akershus regiment 1995-2002
64 sider. Kr. 75,-.

Bore: Hundre års ensomhet. Norge og Sverige 1905-2005.
160 sider. Kr. 30.-.

Sandnes: Sørum under okkupasjonen 1940-45
237 sider. Kr. 200.-.

Schiøtz: Kongsvinger avsnittets militære historie 1684-1720.
353 sider. Kr. 150.-.

Silseth: Distriktskommando Østlandet 1945-2002
429 sider. Kr 150.-.

Skarphol: De var der da det skjedde.                                                                        
Deltagere og andre berørte forteller om krigshandlingene i Glåmdal i april 1940. 93  sider. Kr. 150,-.

Toreng: Solørbanen i 100 år. Kongsvinger – Flisa.  
92 sider. Kr. 100.-.

Vinger kirke  
Fra garnisonskirke til soknekirke 1699-1999. 229 sider. Kr. 100.-.

Aabrek: Landforsvaret 1905. Tilbakeblikk etter 100 år.
185 sider. Kr. 100.-.

Aaraas/Svensson: Grannar ved grensen.

Om 1905. Kr. 75.-.

Frakt kommer i tillegg.

 

Bestill ditt produkt ved å fylle ut dette skjemaet

 

Bestilling produkter
Diverse produkter
Hefter