Per Erik Rastad: Fra skarpskytterregiment til heimevern. Kongsvinger festnings historie 1814-1982.

319 sider.  

kr 250

Produktet kan også kjøpes på Kongsvinger festning i muséets åpningstider. Se åpningstider her