Produkter

 Diverse produkter

Alnæs og Hagerud: Kongsvinger 1814: Grunnlovens Krigere                              
Boken omhandler de dramatiske hendelsene i 1814, og hvordan dette førte fram til en egen norsk grunnlov. 285 sider. Kr 350,- .

Alnæs og Hagerud: Kongsvingeravtalen 1809                                                      .
Boken omhandler spiren til norsk selvstendighet. 119 sider. Kr 100.-.

Brox: Heimevernet 50 år. 1946-1996. Kr 200.-

Festningsordbok. 30 sider. Kr. 30.-.

Forsvaret: Program for markeringen av 1905. Et vern for fred og frihet.
62 sider. Kr. 30.-.

Forsvarsmuseet: Brennpunkt Nord.
Værtjenestekrigen 1940-45. 112 sider. Kr. 50.-.

Forsvarets musikk: Ja, vi elsker.

CD. Kr 100

Føsker: Grensen er nådd.

Om flyktninger under krigen. Kr. 200.-

Gamst: Sankta Barbara og Barbarafeiringen.  
49 sider. Kr. 50.-.

Hamre: VAK. Noveller                                                                                                  
127 sider. Kr. 50.-.

Hefte: Flyktningeruta. Fra Oslo til svenskegrensen.
11 sider. Kr. 30.-.

Hefter:

Rastad: Kongsvinger festning. En kort historisk innføring
48 sider. Kr. 60.-.

• Gjerstadberget: De gode hjelperne – glimt fra grenselostrafikken 1940 – 45  
42 sider. Kr. 60.-.

• Rastad: Unionsoppløsningen 1905 
60 sider. Kr. 60.-.

• Biologisk mangfold på Kongsvinger festning
80 sider. Kr. 60.-.

• Ovlien: Kunstnere på Kongsvinger festning
Historien og profilene. 78 sider. Kr. 60.-.

Hansen: Kongsvingers historie 1682-1720. Festningen og Leiren
216 sider. Kr. 250.-.

Henriksen: Hjertet er sin egen soldat                                                  
Boken er en illustrert novellesamling av  med handling lagt til Kongsvinger festning under de dramatiske periodene 1808, 1905 og 1940. 70 sider. Kr 50.-

Kjelstadli: Hjemmestyrkene. Hovedtrekk av den militære motstand under okkupasjonen.  
490 sider. Kr. 350.-.  

Kongsvinger festning

Eldre hefte. Kr. 30.-

Kongsvinger museum: Katalog til jubileumsutstilling Erik Werenskiold
58 sider. Kr. 25.-.    

Kristensen: Militærtamburer.

Hefte med CD og trommesignaler. Kr 75.- 

Lundstein: Artilleriregiment nr. 2 1644-2002.
174 sider. Kr. 100.-.

Rastad: Eplekart er kjøretøy.                                                                                      
Om Ernst Engs dramatiske opplevelser under 2. verdenskrig. 120 sider. Kr. 100.-.

Rastad: Fra skarpskytterregiement til heimevern. Kongsvinger festnings historie 1814-1982.
319 sider. Kr. 250.-.

Rastad: Krigsårene 1807-1814. Kongsvinger festnings historie.
191 sider. Kr. 250.-.  

Rastad m.fl: Sju dramatiske år    
Fra ufredstider i Glåmdalsdistriktet 1807-14. 35 sider. Kr. 30.-.

Rastad: Vakten ved Vinger. Kongsvinger festnings historie 1682-1807.
455 sider. Kr. 250.-.

Rugtvedt: Jegerkorpset Akershus regiment 1995-2002
64 sider. Kr. 75,-.

Bore: Hundre års ensomhet. Norge og Sverige 1905-2005.
160 sider. Kr. 30.-.

Sandnes: Sørum under okkupasjonen 1940-45
237 sider. Kr. 200.-.

Schiøtz: Kongsvinger avsnittets militære historie 1684-1720.
353 sider. Kr. 150.-.

Silseth: Distriktskommando Østlandet 1945-2002
429 sider. Kr 150.-.

Skarphol: De var der da det skjedde.                                                                        
Deltagere og andre berørte forteller om krigshandlingene i Glåmdal i april 1940. 93  sider. Kr. 150,-.

Toreng: Solørbanen i 100 år. Kongsvinger – Flisa.  
92 sider. Kr. 100.-.

Vinger kirke  
Fra garnisonskirke til soknekirke 1699-1999. 229 sider. Kr. 100.-.

Aabrek: Landforsvaret 1905. Tilbakeblikk etter 100 år.
185 sider. Kr. 100.-.

Aaraas/Svensson: Grannar ved grensen.

Om 1905. Kr. 75.-.

Frakt kommer i tillegg.

 

ProduktDSCF1860Bestill ditt produkt ved å fylle ut dette skjemaet

 

[contact-form-7 id=”137″ title=”Bestillingsskjema2″]

 

 

Then you’re not alone if you’re having difficulty paying for your essay. You may want to try pay to write essay out a couple of items that might aid you, but you may need to consider another way of getting the cash you want to get your paper written and prepared, if you do not have enough money.