Kontaktinformasjon

Vil du støtte Kongsvinger Festning? Alle som støtter vårt formål, kan bli medlem av Kongsvinger Festnings Venner mot å betale den fastsatte årskontingenten

Besøksadresse

Kongsvinger festning
2213 Kongsvinger

Kontakt:

Telefon  +47 900 39 230
E-post    brev@festningsvenn.no

Post

Leder: Vidar Borge, Eiler Baanrudsvei 6, 2212 Kongsvinger

Sekretær: Erik Fagernes, e-post: eri-fag@online.no    

Kasserer: Erik Haug, e-post: er.haug@online.no

Eksterne linker