Aktiviteter og møter på Kongsvinger Festning

Et kort resymè fra Styremøte i Kongsvinger Festning Venner
Avholdt 20 sep. 2018

«Onsdag på Festningen» kolliderer de fleste gangene med arrangement som ANNO avholder. Vi har derfor besluttet at våre arrangement flyttes til torsdager. Nye datoer for «Torsdag på Festningen» vil da for resten av høstsesongen bli 27/9, 11/10 og 25/10. Vi planlegger også å starte opp igjen til våren, rett over påske, den 25/4. Er det noen av dere som har ideer eller ønsker om foredrag så gi oss gjerne en beskjed.

Kongsvinger Festning Venner har nå søkt Gjensidigestiftelsen om et tilskudd på 1. 2 mill kr til Kultursti rundt Kongsvinger Festning. Dette er kun 50% av totalkostnadene, og ved et eventuelt tilsagn må vi i løpet av ett år skaffe resterende midler til fullfinansiering.

Rydding av skansene «Norske Løwe og Prins Fredrik» må vente til grunneierforholdene er avklart. Festningsforvalter vil senere i høst be kommunen foreta en grenseoppmåling.

Vardefortet er annen sak vi arbeider med. Her trengs det en del dugnadstimer for rydding, men først må det foretas en stabilisering av eksisterende bygningsmasse som ønskes beholdt.

Flislegging av toaletter og garderobe under forlegningen må stilles i bero inntil bekreftelse fra Skattedirektoratet om at dette ikke utløser momskrav. Styremøte vedtok også å bekoste nye lampettskjermer til Slaveriet. Dette håper vi å få gjennomført før jul.

Tilskudd fra Forsvaret (Bæreia) til museumsdrift, flaggheising og guiding begynner å bli marginale. Satsene er ikke justert på 2 år, og det er kanskje behov for å se på dette for budsjettet i 2019. Saken vil bli tatt opp med den nye Festningskommandant som tiltrer etter nytt-år.

 

Et kort resymè fra Styremøte i Kongsvinger Festning Venner
Avholdt 16. august 2018

«Onsdag på Festningen» starter nå opp igjen, og onsdag 29. august kl 19:00 får vi et kåseri med Sverre Eier, fra Børliselskapet. Vi satser på annen hver onsdag ut over høsten, og fortsetter 12. september med «Festningsspillet» v/Lars Thyholdt og Heiki Noer Johansen. 26. september kommer Festningskommandant Johnny Sørloth og orienterer om FN-operasjoner i Sør Sudan. Så kommer gourmet og humorist Max Ivan Lindkjølen den 10. oktober. Da blir det mat og mye mer. 24. oktober avslutter vi høstsesongen med Per Erik Rastad som vil fortelle om Karl XII og hans endelikt ved Fredriksten festning for 200 år siden. Alle arrangement vil bli kunngjort i Glåmdalen.

I høst planlegges det dugnad for å rydde opp i de 2 skansene som er helt overgrodd. Dette er Prins Fredrik og Norske Løve. Før vi starter opp må Festningsforvalter avklare grunneierforholdene rundt skansene.

Vi arbeider også med å få etablert en Facebook side for venneforeningen. I tillegg vil styreleder ta kontakt med Festningsforvalter for en oppdatering av Forsvarets web-side. I dag er det for vanskelig å orientere seg på denne siden.

Som et markedsføringstiltak vi styret satse på å delta på «Liv i Leier’n» i juni neste år.

Et kort resymè fra Styremøte i Kongsvinger Festning Venner
Avholdt 4. juni 2018

Styreleder har sammen med kommandant og festningsforvalter hatt møte med «Byen Vår» slik at vi får et innlegg om Kongsvinger Festnings Venner i august utgaven av «Kongsvinger Guiden».

Høstens program for onsdag på Festningen er nå klart, og dere kan se frem til mange spennende foredrag. Programmet vil bli kunngjort på våre hjemmesider og i Glåmdalen.

Hovedtema for dagens styremøte var befaring til alle utenverkene for å få en tilstandsrapport. «Se til Høire», nede ved skytterbanen, er i nogenlunde bra forfatning, men både «Norske Løve» og «Prins Fredrik» er totalt igjengrodd. Her må det på sikt lages en plan hvordan vi skal få disse i bedre forfatning. Vardåsfortet er meget godt ivaretatt av gruppen som har arbeidet der oppe. Ett av forlegningsrommene ble renovert først på 2000 tallet, og vi ønsker nå å lage et forprosjekt, med kostnadsoverslag, for så å søke om midler til renovering av ett forlegningsrom til.

Et kort resymè fra Styremøte i Kongsvinger Festning Venner
Avholdt 3. mai 2018

Etter et opphold på 1,5 år har styret bestemt at vi igjen skal avholde «Onsdag på Festningen».

Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som vil få hovedansvaret for dette, og første onsdag blir 28. aug. Øvrige datoer, sted, tidspunkt og innhold vil bli kunngjort senere.

Nytt lys er på plass i museet, og omorganisering av Okkupasjonsutstillingen er for det meste ferdig. Nye postkort vil bli trykt opp, og vi vil også anskaffe et nytt opplag av «Okkupasjonen i Sør-Odal».

I juni vil styret sammen med festningsforvalteren gjøre en befaring til alle skanser og Vardefortet for å kartlegge hva som kan og må ryddes slik at disse kan fremstå så respektable som mulig. Her blir det nok mulighet til å delta på dugnadsarbeid ut over sommeren/høsten.

Styret vil også se på muligheten for at vi skal delta på «Liv i Leiren» som avholdes i desember.

Styreleder vil sammen med festningsforvalteren og festningskommandanten ha et møte med «Byen vår» slik at vi får en presentasjon om Festningens venner i august utgaven.

 

Se referat fra årsmøtet 2017 her