Aktiviteter og møter på Kongsvinger Festning

 

Referat fra styremøte

Torsdag 3. april 2019, kl. 12.00
i Slaveriet på Kongsvinger Festning

 

Til stede:

Vidar Borge (VB), Per Erik Rastad (PER), Erik Haug (EH),
Fred Håvarsthun (FH), Andreas Hemma (AH), Bjørn Langnes (BL),
Knut Østbøll (KØ) og Andreas Hemma (AH) Erik Fagernæs (EF) meldt forfall.

Agenda for styremøtet:

 

13/19       Referat fra møte 7 feb

Tiltaksliste

14/19       Orientering fra kasserer

15/19       Møte med ANNO

16/19       Oppussing lavetter – hvem deltar

17/19       Torsdag på festningen

18/19       Tilbud registrering av gjenstander

19/19       Medlemmer til historielaget

20/19       Innføring av Guiding og museumsvakter

21/19       Liv i Leier’n

22/19       Eventuelt

 

 

13/19        Referat fra forrige styremøte

Vedtak:     Styret godkjente referatet fra møtet 10. desember 2018


Tiltakslisten
ble gjennomgått. Alle tiltak under kontroll.
Lampettskjermer er innkjøpt, og hotellet vil sørge for at det blir byttet til                        LED-pærer i Slaveriet

BL bestiller og koordinerer plassering av monter til 1905 utstillingen

  1. Avventer innkjøp av nye jakker til Guider. Skjorte og Picke trøye må kjøpes inn til nye GuiderVedtak:     Styret tok fremdrift og tiltak til orientering

 

14/19        Orientering fra kasserer

Status tilskudd:
Mottatt kr 100.000 for Flaggvakter og kr 20.000 for drift. Tilskudd på kr 100.000 for museumsdrift sendes ut i mai.

Søkekriteriene til vår hjemmeside er nå endret slik at det er lettere å finne oss

Vedtak:     Styret tok fremdrift til orientering

 

  

15/19        Møte med ANNO, Festningshotellet
VB og EH møter ANNO torsdag 4 april for å signere kontrakt for felles billettsystem. Prøveperiode i 2019 mellom 1. juni og 31. august

Vedtak:     Styret tok fremdrift til orientering

 

16/19        Oppussing Lavetter
Styret har påtatt seg å pusse opp alle Lavetter innen utgangen av juni.

Deltagere fra Styret blir VB, FH, KØ, AH. I tillegg kan Per Skauby delta.

VB koordinerer med Jonny/Bjørn for nødvending fremdrift. Fargekode innhentes fra Arnstein Hestnes

Vedtak:     Styret tok fremdrift og tiltak til orientering            

 

17/19        Torsdag på Festningen

Etter en det meningsutveksling ble det bestemt at «Torsdag på Festningen» skrinlegges.

Vedtak: Saken ble tatt til etterretning.

 

18/19        Tilbud registrering av gjenstander

Registrering av gjenstander som ikke tilhører FM. Fortsatt ikke tildelt noe midler fra FVS.

FVS vil også sette i gang registrering av alt annet materiell som tilhører forsvaret. Oppstart i august.

Før dette iverksettes bør lagerrom under Slaveriet ryddes, og overflødig materiell kastes.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

 

19/19        Medlemmer til Historielaget

VB ble valg til representant for KFV, og PER som vara.

Neste møte er torsdag 4 april kl 17:30

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

 

 20/19        Innføring av Guiding og museumsvakter

Kasserer ga en grundig gjennomgang av iZetle og billettsystemet. Dette ble etterfulgt av en runde i museet. KØ, FH og VB går inn som museumsvakter. De nye vaktene koordinerer direkte med BL/PER for nødvendig opplæring.

Som nye Guider ble foreslått Lars Ovlien og Kjetil Berg. VB og BL tar kontakt med de respektive.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

 

 

21/19        Liv i Leier’n

Styret ble enig om at vi i år skulle delta på Liv i Leier’n. Vi setter opp en «stand» i Herdalsgården. Formål er promotering av foreningen og salg av bøker/hefter.

VB tar kontakt med «Byen vår»

Vedtak: Styret tok saken til etterretning


22/19        Eventuelt

1)     Plakater til museet må oppjusteres til nye priser

2)     Guiding med uniform og salutt godtgjøres med 5 timer.

3)     Det utarbeides en kontrakt for alle Guider som regulerer timeforbruk, lønn og innhold. PER utarbeider en skisse.

 

 

 

 

Neste styremøte

Vedtak:     Neste styremøte berammes til den 7. mai kl 18:00

 

 

 

 

 

______________________________  ___________________________

          Vidar Borge, styreleder             Erik Fagernæs, sekretær

 

Se protokoll fra årsmøtet 2019 her

Se referat fra årsmøtet 2017 her